Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 1/2020 - rozstrzygnięcie

Zapytanie oferowe 1/2020

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu pozaustawowym na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złoty równowartości kwoty 30.000 EURO na: 

„Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu”.

Zapytanie ofertowe 5/2018 - rozstrzygnięcie

Zapytanie 1/2019

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest "zakup wraz z dostawą żywności na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu"

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu
ul. Kościuszki 8, 23-235 Annopol
tel./fax 15 8613 032
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 5/2018

Do pobrania:

zaproszenie cz.1

zaproszenie cz.2

zaproszenie cz.3

formularz

 

Szukaj

Nagrody