Psychoedukacja

Zagrożenia związane z paleniem e-papierosów

Udostępniamy państwu materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów.

Read more: Zagrożenia związane z paleniem e-papierosów

Doświadczenie traumy u dzieci

Nasze doświadczenia kształtują mózg. Interakcje (relacje) z rodzicami/opiekunami są decydujące dla rozwoju mózgu dziecka. Warto podkreślić, iż o możliwościach umysłowych człowieka nie decyduje liczba komórek, która od momentu narodzin spada, ale sieć połączeń pomiędzy nimi. Trauma wiąże się wyrzutem hormonów stresu ( kortyzol, adrenalina). Jeszcze w łonie matki dziecko narażone jest na działanie hormonów stresu np. gdy matka przeżywa niepokój lub sama przeżywa pozabezpieczny styl przywiązania.

Read more: Doświadczenie traumy u dzieci

Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice

Klapsy i razy wywołują pustkę w głowie. Klapsy wywołują strach, a strach ogłupia. Oczywiście, klapsy powstrzymują dzieci przed robieniem czegoś, czego nie wolno im robić, ale nie skłaniają ich do właściwych zachowań. Uderzone dziecko poddaje się, a przynajmniej przesta-je zachowywać się „niegrzecznie” w danej chwili, lecz nie uczy się, jak powinno postępować.

Read more: Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice

O roli domu w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży – pogadanka dla rodziców

W ramach wywiadówki semestralnej 5.02.2019 r. z rodzicami uczniów klas I-VII szkoły podstawowej spotkał się specjalista terapii uzależnień, dyrektor NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień w Kraśnika Grzegorz Baran. Spotkanie odbyło się pod hasłem: Zachowania ryzykowne – rola domu w profilaktyce  uzależnień dzieci i młodzieży”. Tematyka pogadanki podyktowana była wnioskami z badań ankietowych przeprowadzonych w naszej szkole w minionym roku szkolnym.

Read more: O roli domu w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży – pogadanka dla rodziców

Wsparcie emocjonalne dziecka

Osoba pomocna w trudnych emocjach:
- jest, towarzyszy w trudnościach
- słucha
- nie ocenia, nie krytykuje
- jest wsparciem, oferuje swoją pomoc, jeśli jest taka potrzeba
- mówi, że można na nią liczyć i dotrzymuje słowa
- dzieli się swoim doświadczeniem – „miałam podobną sytuację, też wtedy czułam się okropnie...”
- jeśli osoba chce, to przytuli
- pyta czego osoba potrzebuje
- wykazuje zainteresowanie – pyta
- zauważa, że coś jest nie tak
- nazywa to, co widzi, np. „Wydaje mi się, że jesteś zdenerwowany”
- nazywa uczucia osoby i sytuację, która je spowodowała, np. „Jest ci przykro, bo nikt nie pamiętał o twoich imieninach”

Read more: Wsparcie emocjonalne dziecka

 

Szukaj