Motywowanie dzieci do uczenia się poza szkołą – MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Pod linkiem podanym niżej znajdą Państwo artykuł udostępniony przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kraśniku pt. Motywowanie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą. W materiale zawarte zostały pomocne wskazówki  nt.
Jak zwiększyć motywację do nauki – co można zrobić z drugiej strony ekranu?
Jak usprawnić proces uczenia się – co może zrobić rodzic?
Zasady dobrego chwalenia i motywowania do dalszej pracy
Zachęcam do lektury i wykorzystania porad.

http://poradniakrasnik.pl/wp-content/uploads/2020/04/Motywowanie-dzieci-do-systematycznego-uczenia-si%C4%99-poza-szko%C5%82%C4%85.pdf

Pedagog szkolny
Jolanta Mochol

 

Szukaj