Spotkanie szkoleniowe dla rodziców

W ramach wywiadówki, 19 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rodziców nt. Trudności edukacyjne dziecka - rozpoznanie. formy pomocy, wsparcie w szkole oraz w domu. Podczas spotkania krótko omówiono rodzaje trudności uczniów w nauce, sposoby motywowania dziecka  do przezwyciężania tych trudności, organizacja wsparcia  w domu.

Szkolenie poprowadziła psycholog z Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku, wieloletni pracownik naszej szkoły Pani Bożena Rusinek.
Na zakończenie pedagog szkolny zachęcił rodziców do korzystania przez dzieci z zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które wspierają edukację uczniów.
W spotkaniu uczestniczyła  liczna grupa rodziców oraz wychowawców klas.

 

Szukaj