Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Ustanowiony on został 12 lat temuz z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji "Światowy Szczyt Kobiet". Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje dotyczące praw dziecka do rządów swoich krajów.
Rzecznik Praw Dziecka rozpoczął realizację kampanii „Reaguj masz prawo”. Jej głównym celem jest uświadamianie osobom dorosłym, że nie mogą wykazywać się bierną postawą w chwili gdy są świadkami krzywdzenia dzieci. Niejednokrotnie od ich odpowiedniej reakcji może bowiem zależeć czy uda się uchronić dzieci przed tragedią.
Jak wynika z policyjnych statystyk przemoc stosowana wobec osób małoletnich jest w Polsce wciąż poważnym problemem. W ubiegłym roku 43657 osób małoletnich zostało pokrzywdzonych przestępstwem w tym 4359 zostało ofiarami znęcania się nad rodziną (art.207 Kodeksu Karnego). Dane uzyskane za pomocą procedury „Niebieska Karta” wskazują, że liczba osób małoletnich co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie wyniosła 19172.
Kampania „Reaguj masz prawo” ma przekonać Polaków do zmiany swojego nastawienia i przekonań w takich sytuacjach. W ramach kampanii uruchomiono portal internetowy www.jakreagowac.pl . Osoby, które mają dylematy jak reagować w konkretnym przypadku oraz jak wychowywać dzieci bez przemocy znajdą na nim specjalnie przygotowane materiały z poradami i skryptami.

Żródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/aktualnosci/

 

Szukaj