Spotkanie szkoleniowe dla rodziców - Zapraszamy

Serdecznie zapraszamy Rodziców/Opiekunów na spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. TRUDNOŚCI EDUKACYJNE DZIECKA - ROZPOZNANIE. FORMY POMOCY, WSPARCIE W SZKOLE ORAZ W DOMU, które odbędzie się 19 listopada 2018 r. w ramach wywiadówki.
Godz. 16.30

Miejsce: sala gimnastyczna (budynek A szkoły)
Prowadzący: psycholog Bożena Rusinek z Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczo-Pedagogicznych w Kraśniku

Informacja uzpełniająca:
Tematyka spotkania wskazana została przez rodziców uczniów klas pierwszych i czwartych w ankiecie wypełnionej we wrześniu 2018

 

Szukaj