Jak uczyć się w domu? – WAŻNE ZASADY

Drodzy Uczniowie, nauka zdalna nie jest już dla Was nową formą kształcenia. Wszyscy zmierzyliśmy się z edukacją na odległość jeszcze w minionym roku szkolnym, doświadczyliśmy, czym jest nauka on-line i samodzielna organizacja pracy w domu. Niezmiennie ważnym i aktualnym problemem pozostaje pytanie: Jak skutecznie uczyć się? Skutecznie to znaczy, że to co robię przynosi bardzo konkretny efekt. A jak wiadomo, efekty nie przychodzą same. Są one zawsze wynikiem naszej aktywności, emocjonalnego zaangażowania i podejmowania konkretnych działań

Niezależnie od tego, czy kształcenie odbywa się tradycyjnie – w szkole czy też na odległość, odpowiedzialność za efekty spoczywają w równej mierze na nauczycielu i na uczniu. Każdy z Was jest uczestnikiem procesu uczenia się. Zatem to Ty także odpowiadasz za rezultaty swojej pracy.
A oto kilka zasad, których uwzględnienie pomoże Ci w skutecznym uczeniu się. Oczywiście, wszelkie zasady „działają” tylko wtedy, gdy je stosujesz.
Zasada świadomego i aktywnego uczestnictwa
Polega ona na Twoim aktywnym stosunku do celów uczenia się. Jeśli akceptujesz stawiane przed Tobą zadania, łatwiej je zrealizujesz. Twoje zaangażowanie w dostrzegania faktów, odkrywanie i wyjaśniania zjawisk podczas zajęć jest kluczowe, by uczenie się przyniosło widoczny efekt w postaci zapamiętania materiału i umiejętności jego wykorzystania w praktyce.
 Zasada systematyczności
Jeśli chcesz trwale i skutecznie coś zapamiętać to powinieneś systematycznie utrwalać wiedzę. Gdy uczysz się, nawiązuj do poprzednio omówionych treści, stosuj powtórzenia, rób ćwiczenia sprawdzające.
Zasada planowania
Planowanie jest szczególnie ważne, gdy mamy wiele do zrobienia. Wiesz jaki jest Twój plan lekcji, harmonogram zajęć w ciągu dnia i tygodnia. Może warto nauczyć się sporządzania listy obowiązków na dany dzień/tydzień. Używaj kalendarza lub karteczek umieszczanych w widocznym miejscu z informacją, co masz zrobić i na kiedy. „Weź pod lupę” swój rozkład dnia. Chaotyczne wykonywanie przypadkowych zadań i ćwiczeń często powoduje, że nie widzimy efektów swojej pracy, a stąd już krótka droga do zniechęcenia i utraty motywacji. I jeszcze jedna kwestia - największym wrogiem naszego zarządzania czasem jest myślenie, że „zdążę to jeszcze zrobić”. Pozostawianie nauki na ostatnią chwilę prowadzi najczęściej do sytuacji spiętrzenia się obowiązków. Sąd już krótka droga do niepotrzebnego stresu. Uważaj również na tzw. „złodziei czasu” np. surfowanie w Internecie,  nieplanowane oglądanie TV, przeciągane rozmowy, itp.
Zasada pozytywnego nastawienia i automotywacji
Motywacja jest paliwem dla naszego działania. Im bardziej entuzjastycznie i pozytywnie podchodzimy do zajęć, tym lepsze i trwalsze są efekty naszej pracy. Pamiętaj, ze w nauczaniu zdalnym w dużym stopniu to Ty decydujesz o tempie pracy, kolejności podejmowanych działań, intensywności uczestnictwa w zajęciach, dyskusjach, itp.

Pedagog szkolny
Jolanta Mochol

 

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***