Kandydaci - informacje 2014

 

REKRUTACJA UCZNIÓW

do klas pierwszych

Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Poniatowskiego

oraz Publicznego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej

w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu

 

Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Poniatowskiego

ZASADY OGÓLNE:

 1. W roku szkolnym 2014/2015 do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem szkolnym:
  1. dzieci 7 letnie (rocznik 2007 roku),
  2. dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku).
 2. Dziecko 6 letnie urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w przypadku, gdy odbyło lub odbywa w chwili zapisu roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.
 3. Przyjmowanie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Poniatowskiego w Annopolu  odbywa się w formie zapisów w sekretariacie szkoły na podstawie dowodu osobistego rodziców (prawnych opiekunów), aktu urodzenia dziecka w terminie od 15 marca do 15 kwietnia 2014 r.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie), dokonując zapisu dziecka, wypełniają  KWESTIONARIUSZ UCZNIA, pobrany z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły
 5. Kandydaci spoza obwodu szkoły są przyjmowani na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (wzór wniosku dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej www.mzsannopol.pl).

Terminy:

 • •    Od  15 marca  do  15 kwietnia  2014 r.   składanie dokumentów – kwestionariuszy (dzieci z obwodu) lub wniosków  (dzieci spoza obwodu),
 • 10 czerwca 2014 r. godz.15.00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych.
 • Do pobrania

regulamin rekrutacji - szkoła podstawowa
kwestionariusz ucznia - klasa I szkoła podstawowa
wniosek dla ucznia z poza obwodu - szkoła podstawowa

 

Rekrutacja do Publicznego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej

Zasady ogólne:

 1. Przyjmowanie uczniów do Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu odbywa się w formie zapisów w sekretariacie szkoły na podstawie dowodu osobistego rodziców (prawnych opiekunów), aktu urodzenia dziecka w terminie od 1 kwietnia do 30 maja 2014 r.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) dokonując zapisu dziecka wypełniają rekrutacyjny KWESTIONARIUSZ UCZNIA, pobrany z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły.
 3. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej odbywa się w terminie od 27 czerwca do 2 lipca 2014r.

Do pobrania:

procedury rekrutacji - gimnazjum
kwestionariusz ucznia - gimnazjum
wniosek dla ucznia z poza obwodu - gimnazjum

 

 

Szukaj