Samorząd Uczniowski 2013/2014

Rada Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2013/2014

 

Publicznej Szkoły Podstawowej

Przewodnicząca:  R. Likos

Skarbnik:  J. Gil

Protokolant:  Z. Niedziałek

 

Sekcja gazetki szkolnej:

J. Wojtaszek
G. Hauer
M. Przygodzka

Sekcja radiofonii:

G. Jabłoński
B.  Sikora
S. Rudziejewski- Rudziewicz
R. Łukasiewicz

Sekcja kultury i rozrywki:

K. Wójcika
A. Wójtowicz
A. Puzio
Z. Niedziałek

Sekcja dekoratorska:

M. Janicka
P. Złotucha

 

 

Publicznego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej
rok szkolny 2013/2014

 

 

Przewodniczący – D. Kaczanowska

Zastępca przewodniczącego – P. Maruszewski

Rzecznik do spraw młodzieży – D. Jakubczak

Protokolant – N. Więcek

 

Sekcja gazetki szkolnej:

K. Mikita
K. Stachyra
N. Więcek

Sekcja gospodarcza:

A. Kawiecka
A. Przygodzka
A. Wojtaszek

Sekcja kultury i rozrywki:

D. Brzozowska
I. Dzadz
P. Iskra
A. Leśniak

Sekcja radiofonii:

D. Grzebyk
A. Grzesik

Opiekunowie SU: p. Dorota Romańska-Kieler i p. Marta Szałajko

Rzecznik Praw Ucznia: p. Barbara Kuś

 

Szukaj