Kandydaci - informacje

 

REKRUTACJA UCZNIÓW

 do klas pierwszych

Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu

 

 

ZASADY OGÓLNE PROCEDURY REKRUTACJI:

  1. Przyjmowanie uczniów do Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu odbywa się w formie zapisów w sekretariacie szkoły na podstawie dowodu osobistego rodziców (prawnych opiekunów), aktu urodzenia dziecka w terminie od 3 kwietnia do 31 maja 2013 r.
  2. Rodzice (prawni opiekunowie) dokonując zapisu dziecka wypełniają rekrutacyjny Kwestionariusz ucznia, pobrany z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły.
  3. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej odbywa się w terminie do 3 lipca 2013r.

 

Regulamin rekrutacji

kwestionariusz dla szkoly podstawowej - klasa I

kwestionariusz dla szkoły podstawowej - klasa IV

kwestionariusz dla gimnazjum

 

Szukaj