Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

organizowane w Miejskim Zespole Szkół w  Annopolu

 

Nauczyciel prowadzący

Rodzaj zajęć

Anna Kozyra

Przygotowanie do konkursu i do egzaminu gimnazjalnego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Sylwia Ćwik

SKS- gry zespołowe

Dorota Liwińska

Kółko informatyczne

Redagowanie gazetki szkolnej / przygotowanie do BRD

Ewelina Dyl

Przygotowania do konkursu BRD i do egzaminu na kartę motorowerową

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego/matematyki

Małgorzata Domańska

Przygotowanie do konkursów

Praca z uczniem mającym trudności w nauce (j. rosyjski)

Irena Sabuła

Praca z uczniem słabym

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Joanna Koniarczyk

SKS- gry zespołowe

Jolanta Mochol

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Justyna Wolszczakowska

Przygotowanie do konkursów i do sprawdzianu szóstoklasisty

Praca z uczniem mającym trudności w nauce (j. polski)

Iwona Kamieniarz

Przygotowanie do konkursów, praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce (j. angielski)

Karolina Węda

Przygotowanie do konkursów i do sprawdzianu szóstoklasisty

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Dorota Kieler

Koło europejskie

Praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursów

Barbara Kotłowska

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Barbara Kuś

Przygotowanie do konkursów i do egzaminu gimnazjalnego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Ewa Kwiatkowska

Praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursu

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Wilke Lilia

Przygotowanie do konkursu, praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Grażyna Maj

Praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Maj Elżbieta

Przygotowanie do konkursów i do sprawdzianu szóstoklasisty

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Małgorzata Tuz

Przygotowanie do konkursów i do sprawdzianu szóstoklasisty

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Anna Matyszczak

Klub Przyjaciół Biblioteki

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze

Renata Niemczycka

Zespół wokalny

Zespół instrumentalny

Piotr Pilecki

Chór

Zespół instrumentalny

Renata Łysuniek

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego (fizyka)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Danuta Ryfka

Przygotowanie do konkursów i do egzaminu gimnazjalnego

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Anna Serafin

Praca uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursów

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Tomasz Serafin

Koło filmowo-fotograficzne

Przygotowanie do konkursów i do egzaminu gimnazjalnego

Iwona Siwek

Praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursów

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Aneta Skorupa

SKS- gry zespołowe

Anna Słabek- Michalska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Praca z uczniem słabym - informatyka

Marta Szałajko- Socha

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Lidia Szczygieł

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Bogusław Tomczyk

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Grażyna Ufniarz

Koło Jadwiżańskie

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

Renata Ul

Cheerleaders

SKS- gry zespołowe

Paweł Wasiluk

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Barbara Wójcik

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Anna Trębacz

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Józef Wojtaszek

SKS- gry zespołowe

Renata Żołna

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Anna Łuba

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Barbara Bernat

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Sylwia Gazda

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Małgorzata Jabłońska

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Katarzyna Siewierska

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Katarzyna Grzesik

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Marzena Zając

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego/matematyki

Katarzyna Szydłowska

Zajęcia korekcyno-kompensacyjne

 

Szukaj