Mediacje

Gimnazjum w Programie mediacji rówieśniczych

 W roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Annopolu zgłosiło swój udział w Programie „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałaniem agresji i niedostosowaniu młodzieży”. Działania związane z Programem rozpoczęły się jednak dopiero w roku szkolnym 2013/2014. Program mediacyjny prowadzony jest przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie w wytypowanych gimnazjach z terenu województwa lubelskiego pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Dziecka, który jest jego pomysłodawcą.

 

 

Read more: Gimnazjum w Programie mediacji rówieśniczych

Konferencja informacyjno-szkoleniowa

W dn. 11 października 2013 r. dwie uczennice klasy 3a gimnazjum Justyna J. i Magdalena J.  - kandydatki na mediatorów rówieśniczych, pod opieką pedagoga szkolnego. wzięły udział w konferencji informacyjno-szkoleniowej w Sądzie Okręgowym w Lublinie, moderowanej przez SSO E. Porębiak – Tymecką. Prelekcje i wystąpienia gości, zakończyło przyjęcie harmonogramu programu mediacji międzyrówieśniczej na rok szkolny 2013/2014 oraz zachęcenie szkół do włączenia się w obchody Międzynarodowego Tygodnia Mediacji.