Mediacje

Wyniki I etapu szkolnego konkursu "Co wiemy o mediacjach?"

Z przyjemnością podajemy do wiadomości wyniki pierwszego etapu szkolnego konkursu „Co wiemy o mediacjach?”.
Największą liczbę punktów z testu wiedzy uzyskali reprezentnci klas trzecich:
- 3b – 29 pkt./30 możliwych
- 3c, 3d, 3e – po 27 pkt.
- 3a – 26 pkt.

Read more: Wyniki I etapu szkolnego konkursu "Co wiemy o mediacjach?"

Konkursy dla uczniów gimnazjum o tematyce mediacyjnej

 Uczniów klas I – III gimnazjum zapraszamy do udziału w dwóch konkursach o tematyce mediacyjnej.
1. Konkurs – quiz wiedzy pod hasłem: „Co wiemy o mediacjach?” (z udziałem przedstawicieli wszystkich oddziałów).

Konkurs  literacko - plastyczny pt. „Czy mediacja rówieśnicza może przeciwdziałać przemocy w szkole?” (praca przygotowana przez klasę lub indywidualnie) 

Read more: Konkursy dla uczniów gimnazjum o tematyce mediacyjnej

Spotkanie z Panią Sędzią

W czwartek, 21 listopada 2013 r. w murach naszej szkoły gościliśmy po raz pierwszy Panią Annę Plewę sędzię Sądu Rejonowego w Kraśniku. Pani sędzia spotkała się z młodzieżą gimnazjalną jako koordynator Programu mediacji międzyrówieśniczych z ramienia sądu.

 

Read more: Spotkanie z Panią Sędzią

Mamy w szkole mediatorów rówieśniczych

Z satysfakcją informujemy, iż od stycznia 2014 roku w Miejskim Zespole Szkół mamy już przeszkolonych mediatorów rówieśniczych. Mediator to osoba bezstronna, niezaangażowana bezpośrednio w konflikt, która  pomaga  znaleźć stronom sporu satysfakcjonujące rozwiązanie. Zadaniem mediatora rówieśniczego jest pomoc kolegom w takiej wzajemnej komunikacji, która pozwoli na bezprzemocowe wyrażenie trudnych emocji, docieranie do potrzeb  i wspólne szukanie sposobu na zażegnanie konfliktu.

Read more: Mamy w szkole mediatorów rówieśniczych

Tydzień Mediacji

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji, przypadającego na 14-19 października 2013, uczennice – kandydatki na mediatorów rówieśniczych wspólnie ze szkolnym  koordynatorem programu opracowały ulotkę informującą o tym, czym są mediacje, kto to jest mediator, co zyskujemy korzystając z mediacji i jak ten sposób rozwiązywania konfliktów i sporów w szkole przebiega. Ulotki rozprowadzone zostały przez mediatorów rówieśniczych we wszystkich klasach gimnazjum; otrzymał ją każdy uczeń. Ponadto na głównej tablicy szkoły przygotowana została gazetka tematyczna pod hasłem "Prawo do mediacji".