Mediacje

Mediujmy!

Dobrowolne porozumienie, rozwiązanie konfliktu bez poczucia krzywdy i zagrożenia, szybkie naprawienie szkody i zadośćuczynienie, a przez to uniknięcie przykrych kar czy postępowania sądowego. Tak, to możliwe dzięki mediacjom. 15 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji 2015. To ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania ludzkich sporów. Zainicjowała je w 2005 roku amerykańska organizacja Association for Conflict Resolution. A że mediacje to temat ważny i wymagający uwagi, wprowadzony został również w Polsce Tydzień Mediacji, ustalony w tym roku na 12-17 października. Oba projekty będą przebiegały pod hasłem „MASZ PRAWO DO MEDIACJI”.

Read more: Mediujmy!

Mediatorzy rówieśniczy na konferencji w Lublinie

W dn. 9.06.2015 r. w sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zebrali się uczestnicy tegorocznej edycji Programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”. Na konferencję podsumowującą działania prowadzone w przez szereg osób i instytucji na rzecz stwarzania warunków bezkonfliktowego rozwoju dzieci i młodzieży udali się także mediatorzy rówieśniczy z naszego gimnazjum.

Read more: Mediatorzy rówieśniczy na konferencji w Lublinie

Oni o mediacjach wiedzą najwięcej - wyniki konkursu

W przededniu wiosennej przerwy świątecznej, tj. 16. kwietnia 2014 w naszym gimnazjum odbył się II etap szkolnego konkursu pt. „Co wiemy o mediacjach?”. Do współzawodnictwa  z wiedzy o "sprawiedliwości naprawczej" stanęło pięć 2. osobowych drużyn. Przypomnijmy, że w pierwszym etapie konkursu najlepsze okazały się reprezentacje klas trzecich gimnazjum i to one właśnie wystartowały w quizie.

 

Read more: Oni o mediacjach wiedzą najwięcej - wyniki konkursu

Spotkanie z Sędzią Rodzinną w gimnazjum

W ramach realizowanego W Publicznym Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Annopolu programu "Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole" w dn. 26.05.2015 r. uczniowie klas pierwszych gimnazjumuczestniczyli w spotkaniu z Sędzią Sądu Rejonowego w Kraśniku Anną Plewą.

Read more: Spotkanie z Sędzią Rodzinną w gimnazjum

Szkolenie mediacyjne uczniów w Sądzie Okręgowym w Lublinie

W ramach realizowanego w wybranych gimnazjach woj. lubelskiego programu „Mediacja rówieśnicze w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” w dn. 28 marca 2014 r. cztery uczennice Publicznego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Annopolu z klas 1a i 3a uczestniczyły w mediacyjnym szkoleniu symulacyjnym w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Dla dwójki naszych mediatorów rówieśniczych to już drugie tego typu spotkanie konferencyjno-szkoleniowe, będące okazją do zdobywania nowej wiedzy, kształtowania świadomości prawnej oraz wymiany doświadczeń z uczniami innych lubelskich szkół.

Read more: Szkolenie mediacyjne uczniów w Sądzie Okręgowym w Lublinie