Mediacje

KONKURS DLA UCZNIÓW - ZAPRASZAMY

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych w ramach Programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie pt. "Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole". Proponujemy Wam dwa konkursy:  literacki pt. "Czy mogę zostać mediatorem rówieśniczym – moje prawo do mediacji?" (z wykorzystaniem myśli Janusza Korczaka: Nie ma dzieci, są ludzie), plastyczny pt. "Sprawiedliwość naprawcza w szkole – moje prawo do mediacji rówieśniczej".

Read more: KONKURS DLA UCZNIÓW - ZAPRASZAMY

Ze szkolenia mediatorów rówieśniczych

Grupa dziesięciu uczniów gimnazjum 20.03.2017 r. uczestniczyła w szkoleniu dla kandydatów na mediatorów rówieśniczych. Pod okiem mediatora, kierownik Stowarzyszenia ,,Otwarte serca” w Zamościu i członka European Forum for Restorative Justice p. Ewy Trojanowskiej młodzież analizowała sytuacje konfliktowe, które mogą powstać na płaszczyźnie uczeń - uczeń, poznawała teoretyczne aspekty mediacji oraz techniki komunikacyjne stosowane w ramach tego sposobu rozwiązywania rówieśniczych konfliktów oraz sporów.

Read more: Ze szkolenia mediatorów rówieśniczych

Promujemy mediacje rówieśnicze- SPOTKANIE Z SĘDZIĄ RODZINNYM

15 grudnia 2016 r. po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole Panią Annę Plewę Sędzię Sądu Rejonowego w Kraśniku. Spotkanie ph. „Mediacje rówieśnicze-sprawiedliwość naprawcza” odbyło się jako element Programu integracyjno-adaptacyjnego pt. „W kierunku porozumienia bez przemocy” w ramach rządowego programu Bezpieczna +.W pogadance udział wzięli uczniowie klas pierwszych gimnazjum.

Read more: Promujemy mediacje rówieśnicze- SPOTKANIE Z SĘDZIĄ RODZINNYM

Kandydaci na mediatorów rówieśniczych

Zgodnie z zapowiedzią, poszukujemy uczniów z klas pierwszych gimnazjum, którzy chcieliby zostać mediatorami rówieśniczymi w naszej szkole. Jeśli jesteś osobą komunikatywną, pozytywnie nastawioną do otoczenia, potrafisz dochować tajemincy zapraszamy Cię na szkolenie dla mediatorów. Do piątku możesz zgłosić swoją kandydaturę na mediatora rówieśniczego. Weżmiesz wówczas udział w 6 godz. zajęciach, które odbędą się w poniedziałek 20 marca br.

Read more: Kandydaci na mediatorów rówieśniczych

Moc mediacji – konstruktywny sposób na konflikt

20 października 2016 r. po raz kolejny obchodzić będziemy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI w przypadającym na  17 - 22 października br. Tydzień Mediacji. Towarzyszyć mu będzie znane już hasło „Masz prawo do mediacji”.
Mediacje stają się popularnym narzędziem rozwiązywania konfliktów i sporów. Coraz śmielej trafiają także do szkół, w których działają, wyłonieni spośród uczniów mediatorzy rówieśniczy.

Read more: Moc mediacji – konstruktywny sposób na konflikt