Mediacje

Lista szkolnych mediatorów rówieśniczych

Przedstawiamy aktualną listę przeszkolnych mediatorów rówieśniczych w PSP w Annopolu:

  1. Kacper Bernat, kl. 7a
  2. Natalia G rzebyk, kl. 7a
  3. Jakub Matwiej, kl. 7a

    Read more: Lista szkolnych mediatorów rówieśniczych

Szkolenie dla mediatorów rówieśniczych

W dn. 22 marca 2018 r. grupa 10 uczniów z klas VII oraz klas II i III gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu  uczestniczyła w szkoleniu dla mediatorów rówieśniczych. Tematyka szkolenia dotyczyła komunikacji interpersonalnwj oraz mediacji rówieśniczych jako sposobu rozwiązywania konfliktów i sporów w szkole.

Read more: Szkolenie dla mediatorów rówieśniczych

Standardy mediacji rówieśniczych

„Standardy  mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych” - dokument przygotowany przez interdyscyplinarny Zespół ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej, powołany przez Rzecznika Praw Dziecka.

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_mediacji_rowiesniczej_i_szkolnej_w_szkolach_0.pdf

Zostań mediatorem rówieśniczym

Po raz kolejny ruszamy z naborem kandydatów na mediatorów rówieśniczych. Poszukujemy uczniów z klas: 7 szkoły podstawowej, II gimnazjum , którzy chcieliby zaangażować się  w realizację programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i pomagać innym uczniom  w rozwiązywaniu konfliktów. Przypomnijmy, że mediacja to proces dobrowolnego dochodzenia do rozwiązania sporu, to komunikacja, która pozwala na bezprzemocowe wyrażanie trudnych uczuć, docieranie do potrzeb stron konfliktu i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiazań.

Read more: Zostań mediatorem rówieśniczym

Zgłoś sprawę do mediacji

Tam, gdzie są ludzie, tam też rodzą się konflikty. Czasem trudno uniknąć nieporozumień i sporów. Ważne jednak, co każdy z nas robi z taką trudną, napiętą sytuacją. Technik i metod rozwiązania konfliktu jest wiele. My po raz kolejny chcemy polecić Wam, coraz bardziej popularną w naszej szkole i w wielu placówkach w całej Polsce, mediację rówieśniczą. Mediacja rówieśnicza to forma dialogu pomiędzy stronami konfliktu, ale z udziałem i za pośrednictwem bezstronnego mediatora czyli przeszkolonego do tej roli ucznia.

Read more: Zgłoś sprawę do mediacji