Mediacje

Uczniowie na szkoleniu dla mediatorów rówieśniczych w Sądzie Okręgowym w Lublinie

8 lutego 2019 r. przedstawiciele uczniów naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu warsztatowo-szkoleniowym dla mediatorów rówieśniczych w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Szkolenie odbyło się w ramach Programu pt. "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży". PSP w Annopolu reprezentowali: Martyna Ufniarz, Oliwia Wójcicka oraz Kacper Michalski z klasy 6, wyłonieni jako kandydaci na mediatorów. W Sali Konferencyjnej zebrało się blisko 90 uczniów oraz nauczycieli z woj. lubelskiego – uczestników wspomnianego programu, realizowanego we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Read more: Uczniowie na szkoleniu dla mediatorów rówieśniczych w Sądzie Okręgowym w Lublinie

Edukacja prawna uczniów – spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego w Kraśniku

W ramach realizowanego w naszej szkole Programu mediacji rówieśniczych 29.01.2019 r. uczniowie klas czwartych oraz piątych uczestniczyli w spotkaniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Kraśniku, sędzią rodzinnym Panią Anną Plewą, będącą także koordynatorem ds. mediacji.

Read more: Edukacja prawna uczniów – spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego w Kraśniku

Spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego

Spotkania z przedstawicielami instytucji egzekwujących prawo są ważną formą realizacji Programu mediacji rówieśniczych w placówkach oświatowych. Kolejny więc rok także do naszej szkoły zaprosiliśmy sędzię Sądu Rejonowego w Kraśniku. SSR Anna Plewa w dn. 17 maja 2018 r. spotkała się z uczniami klas V- VII szkoły podstawowej.

Read more: Spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego

Tydzień Mediacji 2018

18 paziernika 2018 po raz kolejny obchodzić bedziemy Międzynarodowy Dzień Mediacji.  Dnień Mediacji w naszym kraju odbywa się w ramach TYGODNIA MEDIACJI, który w tym roku  przypada na 15-19.10.2018 r. Głównym celem tego nietypowego święta w kalendarzu jest popularyzacja pokojowego, pozasądowego rozwiązywania konfliktów i tzw. sprawiedliwości naprawczej. 

Read more: Tydzień Mediacji 2018

Konkurs dot. mediacji rówieśniczych

Zapraszamy uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum do udziału w konkursie dot. mediacji rówieśniczych w ramach Programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” w roku szkolnym 2017/2018. Do wyboru macie dwie formy:

Read more: Konkurs dot. mediacji rówieśniczych