Mediatorzy na konferencji informacyjno-szkoleniowej w Lublinie

Parent Category: Bezpieczeństwo
Category: Mediacje
Hits: 881

18 października 2019 r. siedmiu mediatorów rówieśniczych z naszej szkoły uczestniczyło w konferencji informacyjno – szkoleniowej pt. „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” w Lublinie. Zorganizowana w ramach Programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty konferencja zgromadziła w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie blisko 300 osób – uczniów szkół podstawowych i średnich wraz z koordynatorami mediacji.

Swoją obecnością spotkanie uświetnili m.in. przedstawiciel Wydziału ds. mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze policji.
Podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili:
 - pracownik UMCS  nt „Konflikty – jest na nie sposób”,
- aplikant Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, który zaprezentował ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich w kontekście mediacje
- koordynator ds. mediacji i edukacji prawnej Sądu Okręgowego w Lublinie SSO E. Porębiak – Tymecka nt. „Mediacja rówieśnicza odbudowująca zakłócone relacje wśród uczniów”.
W programie konferencji znalazł się także punkt artystyczny w wykonaniu uczniów z Ciecierzyna. Ponadto wręczono nagrody w konkursie literackim i plastycznym oraz zaprezentowano nagrodzone prace uczniów. W przerwie wszyscy zaproszeni zostali na poczęstunek. W kuluarach można było swobodnie porozmawiać z innymi uczestnikami Programu „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży, wymienić się spostrzeżeniami z realizacji Programu.
Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi M.Gaździe oraz Pani kierownik Referatu ds. Obsługi Oświaty za zapewnienie transportu na powyższe wydarzenie.