Obchodzimy Tydzień Mediacji

Parent Category: Bezpieczeństwo
Category: Mediacje
Hits: 1019

W dn. 14 -18.10.2019 r. obchodzimy kolejny Tydzień Mediacji w Polsce. W wielu instytucjach i miejscach w tych dniach podejmowanych jest szereg inicjatyw na rzecz edukacji prawnej orazi promowania rozwiązywania konfliktów i sposób z pomocą mediatora. Nasza szkoła także aktywnie włącza się w obchody Tygodnia Mediacji. W środę,16 października zaprosimy uczniów klas IV – VIII na spotkanie z Komendantem KP w Annopolu oraz ze szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia. Uczniowie klas IV- V uczestniczyć będą także w zajęciach prowadzonych przez  szkolnych mediatorów.

Jako realizatorzy Programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie pt. „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” jesteśmy przekonani, iż większość konfliktów i sporów pomiędzy uczniami można rozwiązać za pomocą mediacji rówieśniczych.