Drugie spotkanie szkoleniowe mediatorów rówieśniczych

We wtorek, 26 marca 2019 r. dziewięcioosobowa grupa dziewcząt i chłopców z klas VI zdobywała szlify w zakresie prowadzenia mediacji rówieśniczych. Drugie spotkanie w ramach szkolenia przygotowującego uczniów do pełnienia roli mediatora w naszej szkole skoncentrowane było na omówieniu teoretycznych aspektów mediacji, ćwiczeniu monologu mediatora oraz stosowania technik mediacyjnych w praktyce. Pod okiem edukatora i mediatora Pani Ewy Trojanowskiej młodzież uczyła się, jak ujawniać i rozumieć potrzeby stron konfliktu oraz miała okazję przeprowadzić symulacje mediacji.

Wyłoniona grupa kandydatów na mediatorów była bardzo zaangażowana w szkolenie i niewątpliwe podczas dwóch kolejnych spotkań – 10 godzin zajęć warsztatowych rozwinęła swoje kompetencje interpersonalne oraz mediacyjne. Już niebawem będą do dyspozycji uczniów, którzy w PSP w Annopolu mają możliwość alternatywnego rozwiązywania konfliktów i sporów z zastosowaniem mediacji rówieśniczych.
    Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu za wsparcie naszego działania poprzez sfinansowanie szkolenia dla uczniów.