Pierwsze spotkanie szkoleniowe dla mediatorów rówieśniczych

Pierwszy dzień wiosny był mocno edukacyjnym czwartkiem dla grupy uczniów z klas szóstych. 21 marca 2019 r. kilka dziewcząt i chłopców wyłonionych w sondażach klasowych wzięło udział w szkoleniu przygotowującym ich do pełnienia roli mediatora rówieśniczego w naszej szkole. Przez pięć godzin młodzież doskonaliła swoje umiejętności komunikacyjne, poznając m.in. techniki pomocne w skutecznym porozumiewaniu się, formułowanie komunikatów "ja" oraz bariery, które mogą zakłócać ten proces interpersonalny.

Kompetencje społeczne niezbędne w prowadzeniu mediacji rówieśniczych uczniowie zdobywali pod kierunkiem pracownika naukowego UMCS mediatora Pani Ewy Trojanowskiej, która po raz kolejny szkoli naszych przyszłych mediatorów. Druga część warsztatów dla tej aktywnej ekipy już 26 marca br.
Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie powyższych zajęć.