Rodzice

Formy pomocy psychologiczno -pedagogicznej w szkole

Na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591), na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

Read more: Formy pomocy psychologiczno -pedagogicznej w szkole

E-dziennik

W naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny UONET+ firmy Vulcan.

Dziennik jest bezpłatny dla uczniów i rodziców. Rodzice chcący korzystać z dziennika powinni wypełnić deklarację i przekazać wychowawcy. Dane z poprzedniego dziennika zostały przeniesione. Jeżeli ktoś korzystał z dziennika w poprzednim roku szkolnym to wystarczy ustawić sobie hasło.

Film 1 - Jak po raz pierwszy zalogować się do E - dziennika UONET+

Poniżej przedstawiamy procedurę pierwszego logowania do dziennika elektronicznego dla uczniów i rodziców.

 

Read more: E-dziennik

Zapraszamy na spotkania szkoleniowe w ramach wywiadówki semestralnej

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania szkoleniowe, które odbędą się w ramach wywiadówki semestralnej:
31 stycznia 2017 r. (wtorek)   godz. 16.30
Temat: Czy problem e-papierosów, dopalaczy lub innych substancji dotyczy już mojego dziecka?
Adresaci: rodzice uczniów klas IV-VI SP oraz klas I-III Gimnazjum
Prowadzący: terapeuta uzależnień, pedagog Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku Anna Łukasik

Miejsce: sala gimnastyczna

Read more: Zapraszamy na spotkania szkoleniowe w ramach wywiadówki semestralnej

 

Szukaj

Nagrody

 

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***