Szkolny Konkurs Informatyczny

Parent Category: Uczniowie
Category: Dla Uczniów
Written by Administrator
Hits: 4306

Szkolny Konkurs Informatyczny

Rokrocznie w naszym gimnazjum na przełomie maja i czerwca organizowany jest Szkolny Konkurs Informatyczny "Mistrz komputera".
Konkurs cieszy się wśród młodzieży dużą popularnością. Laureat konkursu otrzymuje tytuł honorowy "Mistrza komputera" oraz atrakcyjne nagrody od sponsorów.

Odbyło się już dziesięć edycji konkursu.

W pierwszym etapie tych zawodów uczniowie rozwiązują zestaw zadań testowych, rozszerzonych o zadania otwarte. Do drugiego etapu przechodzą osoby, które uzyskały 65% możliwych do zdobycia punktów. Uczestnicy na tym etapie okazują się umiejętnościami posługiwania się pakietem biurowym, w tym edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, wyszukują informacje w Internecie oraz wykazują się umiejętnością związaną z wykorzystaniem programu do obróbki zdjęć.

 

Szkolny Konkurs Informatyczny 2012 r. (czerwiec)

Uczestniczyło 24 uczniów

*****

IX Szkolny Konkurs Informatyczny 2011 r. (czerwiec)

 Uczestniczyło 19 uczniów

*****

VIII Szkolny Konkurs Informatyczny 2010 r. (czerwiec)

 Uczestniczyło 32 uczniów

*****

VII Szkolny Konkurs Informatyczny 2009 r. (10 i 17 czerwca)  
Uczestniczyło 44 uczniów.

*****

VI Szkolny Konkurs Informatyczny 2008 r. (10 i 12 czerwca).
Uczestniczyło 64 uczniów.

*****

V Szkolny Konkurs Informatyczny 2007 r. (11 i 12 czerwca)
uczestniczyło (rekordowa liczba) uczniów 67.

*****

IV Szkolny Konkurs Informatyczny 2006r.
Uczestniczyło 49 uczniów.