Dla Uczniów

Dla Uczniów

Kandydaci - informacje 2014

 

REKRUTACJA UCZNIÓW

do klas pierwszych

Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Poniatowskiego

oraz Publicznego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej

w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu

 

Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Poniatowskiego

ZASADY OGÓLNE:

 1. W roku szkolnym 2014/2015 do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem szkolnym:
  1. dzieci 7 letnie (rocznik 2007 roku),
  2. dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku).
 2. Dziecko 6 letnie urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w przypadku, gdy odbyło lub odbywa w chwili zapisu roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.
 3. Przyjmowanie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Poniatowskiego w Annopolu  odbywa się w formie zapisów w sekretariacie szkoły na podstawie dowodu osobistego rodziców (prawnych opiekunów), aktu urodzenia dziecka w terminie od 15 marca do 15 kwietnia 2014 r.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie), dokonując zapisu dziecka, wypełniają  KWESTIONARIUSZ UCZNIA, pobrany z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły
 5. Kandydaci spoza obwodu szkoły są przyjmowani na wniosek rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (wzór wniosku dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej www.mzsannopol.pl).

Terminy:

 • •    Od  15 marca  do  15 kwietnia  2014 r.   składanie dokumentów – kwestionariuszy (dzieci z obwodu) lub wniosków  (dzieci spoza obwodu),
 • 10 czerwca 2014 r. godz.15.00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych.
 • Do pobrania

regulamin rekrutacji - szkoła podstawowa
kwestionariusz ucznia - klasa I szkoła podstawowa
wniosek dla ucznia z poza obwodu - szkoła podstawowa

 

Rekrutacja do Publicznego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej

Zasady ogólne:

 1. Przyjmowanie uczniów do Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu odbywa się w formie zapisów w sekretariacie szkoły na podstawie dowodu osobistego rodziców (prawnych opiekunów), aktu urodzenia dziecka w terminie od 1 kwietnia do 30 maja 2014 r.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) dokonując zapisu dziecka wypełniają rekrutacyjny KWESTIONARIUSZ UCZNIA, pobrany z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły.
 3. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej odbywa się w terminie od 27 czerwca do 2 lipca 2014r.

Do pobrania:

procedury rekrutacji - gimnazjum
kwestionariusz ucznia - gimnazjum
wniosek dla ucznia z poza obwodu - gimnazjum

 

Samorząd Uczniowski 2013/2014

Rada Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2013/2014

 

Publicznej Szkoły Podstawowej

Przewodnicząca:  R. Likos

Skarbnik:  J. Gil

Protokolant:  Z. Niedziałek

 

Sekcja gazetki szkolnej:

J. Wojtaszek
G. Hauer
M. Przygodzka

Sekcja radiofonii:

G. Jabłoński
B.  Sikora
S. Rudziejewski- Rudziewicz
R. Łukasiewicz

Sekcja kultury i rozrywki:

K. Wójcika
A. Wójtowicz
A. Puzio
Z. Niedziałek

Sekcja dekoratorska:

M. Janicka
P. Złotucha

 

 

Publicznego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej
rok szkolny 2013/2014

 

 

Przewodniczący – D. Kaczanowska

Zastępca przewodniczącego – P. Maruszewski

Rzecznik do spraw młodzieży – D. Jakubczak

Protokolant – N. Więcek

 

Sekcja gazetki szkolnej:

K. Mikita
K. Stachyra
N. Więcek

Sekcja gospodarcza:

A. Kawiecka
A. Przygodzka
A. Wojtaszek

Sekcja kultury i rozrywki:

D. Brzozowska
I. Dzadz
P. Iskra
A. Leśniak

Sekcja radiofonii:

D. Grzebyk
A. Grzesik

Opiekunowie SU: p. Dorota Romańska-Kieler i p. Marta Szałajko

Rzecznik Praw Ucznia: p. Barbara Kuś

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

organizowane w Miejskim Zespole Szkół w  Annopolu

 

Nauczyciel prowadzący

Rodzaj zajęć

Anna Kozyra

Przygotowanie do konkursu i do egzaminu gimnazjalnego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Sylwia Ćwik

SKS- gry zespołowe

Dorota Liwińska

Kółko informatyczne

Redagowanie gazetki szkolnej / przygotowanie do BRD

Ewelina Dyl

Przygotowania do konkursu BRD i do egzaminu na kartę motorowerową

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego/matematyki

Małgorzata Domańska

Przygotowanie do konkursów

Praca z uczniem mającym trudności w nauce (j. rosyjski)

Irena Sabuła

Praca z uczniem słabym

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Joanna Koniarczyk

SKS- gry zespołowe

Jolanta Mochol

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Justyna Wolszczakowska

Przygotowanie do konkursów i do sprawdzianu szóstoklasisty

Praca z uczniem mającym trudności w nauce (j. polski)

Iwona Kamieniarz

Przygotowanie do konkursów, praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce (j. angielski)

Karolina Węda

Przygotowanie do konkursów i do sprawdzianu szóstoklasisty

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Dorota Kieler

Koło europejskie

Praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursów

Barbara Kotłowska

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Barbara Kuś

Przygotowanie do konkursów i do egzaminu gimnazjalnego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Ewa Kwiatkowska

Praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursu

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Wilke Lilia

Przygotowanie do konkursu, praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Grażyna Maj

Praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Maj Elżbieta

Przygotowanie do konkursów i do sprawdzianu szóstoklasisty

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Małgorzata Tuz

Przygotowanie do konkursów i do sprawdzianu szóstoklasisty

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Anna Matyszczak

Klub Przyjaciół Biblioteki

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze

Renata Niemczycka

Zespół wokalny

Zespół instrumentalny

Piotr Pilecki

Chór

Zespół instrumentalny

Renata Łysuniek

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego (fizyka)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Danuta Ryfka

Przygotowanie do konkursów i do egzaminu gimnazjalnego

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Anna Serafin

Praca uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursów

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Tomasz Serafin

Koło filmowo-fotograficzne

Przygotowanie do konkursów i do egzaminu gimnazjalnego

Iwona Siwek

Praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursów

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Aneta Skorupa

SKS- gry zespołowe

Anna Słabek- Michalska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Praca z uczniem słabym - informatyka

Marta Szałajko- Socha

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Lidia Szczygieł

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Bogusław Tomczyk

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Grażyna Ufniarz

Koło Jadwiżańskie

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

Renata Ul

Cheerleaders

SKS- gry zespołowe

Paweł Wasiluk

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Barbara Wójcik

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Anna Trębacz

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Józef Wojtaszek

SKS- gry zespołowe

Renata Żołna

Przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Anna Łuba

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Barbara Bernat

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Sylwia Gazda

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Małgorzata Jabłońska

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Katarzyna Siewierska

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Katarzyna Grzesik

Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Marzena Zając

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego/matematyki

Katarzyna Szydłowska

Zajęcia korekcyno-kompensacyjne

Kandydaci - informacje

 

REKRUTACJA UCZNIÓW

 do klas pierwszych

Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu

 

 

ZASADY OGÓLNE PROCEDURY REKRUTACJI:

 1. Przyjmowanie uczniów do Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu odbywa się w formie zapisów w sekretariacie szkoły na podstawie dowodu osobistego rodziców (prawnych opiekunów), aktu urodzenia dziecka w terminie od 3 kwietnia do 31 maja 2013 r.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) dokonując zapisu dziecka wypełniają rekrutacyjny Kwestionariusz ucznia, pobrany z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły.
 3. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej odbywa się w terminie do 3 lipca 2013r.

 

Regulamin rekrutacji

kwestionariusz dla szkoly podstawowej - klasa I

kwestionariusz dla szkoły podstawowej - klasa IV

kwestionariusz dla gimnazjum

Gazetka „Szkolne Echo”

 

Gazetka "Szkolne Echo"

Gazetka szkolna Carpe Diem, skierowana do uczniów gimnazjum, wydawana była w latach 2000 - 2010. Ukazała się w ponad 50 numerach.      -> Zobacz archiwum Carpe Diem

Gazetka szkolna Pisak skierowana była do uczniów szkoły podstawowej i wydawany w latach 2006 - 2010 w nakładzie 8 numerów. 

 

Nieregularnik Szkolne Echo powstał w 2010r. w wyniku połączenia tych dwóch gazetek, które na trwałe zapisały się w pamięci Czytelników.

Obecny zespół redakcyjny dba o to, by gazetka szkolna w dalszym ciągu, jak to bywało w latach ubiegłych, pełniła ważną funkcję w edukacji kulturalnej,  inspirowała twórczość literacką, rozbudzała w uczniach wiarę we własne możliwości, a wreszcie, by praca przy jej powstawaniu była inspiracją do poszukiwań na gruncie technologii informacyjnej.

Zapału do pracy, jak na razie, nie brakuje  ani uczniom, ani opiekunom. Należy więc spodziewać się tego, że Szkolne Echo przy swoich papierowych kartach (lub chociaż wersjach online) zgromadzi wielu wiernych Czytelników.

Szkolne Echo na Facebooku

 redaktor naczelny: Michał Ścibura

Redakcja gazetki w roku szkolnym 2016/2017

opieka literacka: Ewa leptuch, Anna Serafin, Anna Kozyra

skład i grafika: Dorota Liwińska, Michał Ścibura

 

   Ostatnie numery gazetki:

2016/2017

Numer 23

 Numer 24
najnowszy

 

Archiwum:

Numer 1

Numer 2

Numer 3

Numer 4

Numer 5
DODATEK

Numer 6

Numer 7

Numer 8

Numer 9
DODATEK

Numer 10

Numer 11

 

Numer 15

Numer 16

Numer 17

Numer 18

Numer 19

Numer 20

NOWY WYGLĄD:

Numer 21

Numer 22

Subcategories

 

Szukaj

Nagrody

 

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***

Witryna online

We have 387 guests and no members online