Uczniowie

Tutaj znajdują się informacje dla uczniów.

Oferta zajęć pozalekcyjnych 2017/2017

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu

w roku szkolnym 2017/2018


Rodzaj zajęć

 1. Zajęcia plastyczno-techniczne dla uczniów klas I-III
 2. Koło taneczne dla uczniów klas I-III
 3. Koło regionalne dla uczniów klas III-IV
 4. Piłka nożna dla uczniów klas I-III
 5. Koło plastyczne dla uczniów klas I-III
 6. Koło Małego Czytelnika
 7. Koło przedsiębiorczości „Mała Biedroneczka”
 8. Koło „Lokalnie Aktywni”
 9. Koło rozwijające zainteresowania polonistyczne
 10. Koło rozwijające zainteresowania matematyczne
 11. Koło rozwijające zainteresowania biologiczne
 12. Koło rozwijające zainteresowania historyczne
 13. Koło rozwijające zainteresowania fizyczne
 14. Koło rozwijające zainteresowania chemiczne
 15. Koło rozwijające zainteresowania geograficzne
 16. Koło rozwijające zainteresowania przyrodnicze
 17. Koło rozwijające zainteresowania języka angielskiego
 18. Koło rozwijające zainteresowania języka niemieckiego
 19. Koło rozwijające zainteresowania informatyczne
 20. Koło teatralne
 21. Koło informatyczne-programistów
 22. Koło redakcyjne gazetki szkolnej
 23. Koło Przyjaciół Biblioteki
 24. Koło fotograficzno-filmowe
 25. Szkolne Koło Wolontariatu
 26. Gromada zuchowa
 27. Drużyna harcerska
 28. Zespół instrumentalno- wokalny
 29. Zespół dęty
 30. Chór szkolny
 31. Schola
 32. Piłka nożna chłopców
 33. Piłka nożna dziewcząt
 34. Cheerlearderki SP

 

ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcz
 2. Terapia psychologiczn
 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 4. Zajęcia logopedyczne
 5. Zajęcia rewalidacyjne
 6. Gimnastyka korekcyjna

 

Na terenie szkoły można również uczestniczyć w:

 1. zajęcia szkółki piłkarskiej „Akademia Futbolu” dla dzieci powyżej 5 lat
 2. zajęcia nauki języka obcego dla dzieci i dorosłych - Szkoła językowa w Kraśniku/filia w Annopolu -zajęcia płatne;
 3. zajęcia akrobatyki sportowej, artystycznej dla dziec i- płatne 50zł/godzinę / grupę.
 4. zajęcia aerobiku dla dorosłych - płatne

Ankieta - zajęcia pozalekcyjne 2017/2018

Ankieta do wypełnienia przez uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej  oraz 2 i 3 gimnazjum

 

ANKIETA - wypełnij

Nabór do szkół 2015/2016

Nabór do szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Annopol na rok szkolny 2016/2017

Read more: Nabór do szkół 2015/2016

Nabór do szkół 2017/2018

Nabór do szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Annopol na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa  Poniatowskiego w Annopolu przyjmowani są  z urzędu uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły tj. Annopol, Kopiec, Jakubowice, Opoczka na podstawie zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów.
 2. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci do szkoły na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów.

do pobrania:

Kandydaci 2015

REKRUTACJA UCZNIÓW

do klas pierwszych

Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Poniatowskiego

oraz Publicznego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej

w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu

 

Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Poniatowskiego

Terminy dotyczące przyjmowania kandydatów do szkoły:
1)    od  15 marca  do  15 kwietnia  2015 r.   składanie dokumentów – kwestionariuszy (dzieci z obwodu) lub wniosków i kwestionariuszy (dzieci spoza obwodu),
2)    10 czerwca 2015 r. godz.15.00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji (czyli spoza obwodu szkoły).

 • Do pobrania

regulamin rekrutacji - szkoła podstawowa
kwestionariusz ucznia - klasa I - szkoła podstawowa
kwestionariusz ucznia - klasa IV - szkoła podstawowa
wniosek dla ucznia z poza obwodu - szkoła podstawowa

 

Rekrutacja do Publicznego Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej

1.    Przyjmowanie kandydatów z obwodu szkoły odbywa się w formie zapisów w sekretariacie szkoły na podstawie dowodu osobistego rodziców/prawnych opiekunów, aktu urodzenia dziecka w terminie od 15 marca do 29 maja 2015 r.
2.    Rodzice/prawni opiekunowie, dokonując zapisu dziecka, wypełniają  kwestionariusz ucznia, pobrany z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły www.mzsannopol.pl
3.    Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów spoza obwodu szkoły (spoza gminy Annopol) składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w terminie od 15 marca do 29 maja 2015 r. (wzór wniosku dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej www.mzsannopol.pl).
4.    Kandydaci składają dokumenty do gimnazjum (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu) od 26 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2015r.
5.    Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do gimnazjum spoza obwodu szkoły zostanie opublikowana 1 lipca 2015 r. o godz. 10.00 na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu.
6.    Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (jeżeli ktoś nie złożył oryginałów) - od 1 lipca 2015r. od godz. 10.003 lipca 2015r do godz. 13.00.
7.    Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych spoza obwodu szkoły zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu szkoły w dniu 6 lipca 2015 r. o godzinie 10.00.

 

Do pobrania:
procedury rekrutacji - gimnazjum
kwestionariusz ucznia - gimnazjum
wniosek dla ucznia z poza obwodu - gimnazjum

Subcategories

 

Szukaj

Nagrody

 

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***

Witryna online

We have 248 guests and no members online