Gazetka „Szkolne Echo”

 

Gazetka "Szkolne Echo"

Gazetka szkolna Carpe Diem, skierowana do uczniów gimnazjum, wydawana była w latach 2000 - 2010. Ukazała się w ponad 50 numerach.      -> Zobacz archiwum Carpe Diem

Gazetka szkolna Pisak skierowana była do uczniów szkoły podstawowej i wydawany w latach 2006 - 2010 w nakładzie 8 numerów. 

 

Nieregularnik Szkolne Echo powstał w 2010r. w wyniku połączenia tych dwóch gazetek, które na trwałe zapisały się w pamięci Czytelników.

Obecny zespół redakcyjny dba o to, by gazetka szkolna w dalszym ciągu, jak to bywało w latach ubiegłych, pełniła ważną funkcję w edukacji kulturalnej,  inspirowała twórczość literacką, rozbudzała w uczniach wiarę we własne możliwości, a wreszcie, by praca przy jej powstawaniu była inspiracją do poszukiwań na gruncie technologii informacyjnej.

Zapału do pracy, jak na razie, nie brakuje  ani uczniom, ani opiekunom. Należy więc spodziewać się tego, że Szkolne Echo przy swoich papierowych kartach (lub chociaż wersjach online) zgromadzi wielu wiernych Czytelników.

Szkolne Echo na Facebooku

 redaktor naczelny: Michał Ścibura

Redakcja gazetki w roku szkolnym 2016/2017

opieka literacka: Ewa leptuch, Anna Serafin, Anna Kozyra

skład i grafika: Dorota Liwińska, Michał Ścibura

 

   Ostatnie numery gazetki:

2016/2017

Numer 23

 Numer 24
najnowszy

 

Archiwum:

Numer 1

Numer 2

Numer 3

Numer 4

Numer 5
DODATEK

Numer 6

Numer 7

Numer 8

Numer 9
DODATEK

Numer 10

Numer 11

 

Numer 15

Numer 16

Numer 17

Numer 18

Numer 19

Numer 20

NOWY WYGLĄD:

Numer 21

Numer 22

 

Szukaj