Informacja dotycząca badań lekarskich - kandydaci do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach

Drodzy ósmoklasiści, Ci spośród Was, którzy chcą kontynuować naukę w szkołach kształcących w zawodach (szkoła branżowa, technikum) mają obowiązek przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie.
Dla naszego powiatu miejscem przeprowadzania takich badań jest SPZOZ w Kraśniku , Al. Niepodległości 25.

W przypadku braku miejsc w wyżej wymienionej placówce, kontaktować należy się z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Lublinie, ul. Nałęczowska 27 ( tel. 81 533 00 34, wew. 210), który koordynuje sprawne przeprowadzenie badań i  przyjmuje na badania uczniów z całego województwa.
Na badanie, które wykonywane są bezpłatnie uczeń umawia się indywidualnie lub robią to szkoły –dla grupy uczniów. Na badania należy zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz zabrać ze sobą:

- skierowanie wypełnione przez szkołę, (odbiór w sekretariacie szkoły)
- maseczkę,
- dowód tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty),
- kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli uczeń korzystał z takiego leczenia,
- jeżeli uczeń posiada dodatkowe wyniki badań, należy je zabrać ze sobą,
- jeżeli uczeń nosi okulary– zabrać je ze sobą.
 
Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu powinno być dostarczone do wybranej przez siebie szkoły od 13 do 18 sierpnia 2020r.

Więcej informacji oraz lista placówek na terenie woj. lubelskiego, w których można wykonać badania znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie pod adresem: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10607 oraz na stron szkół ponadpodstawowych.

W przypadku pytań i wątpliwości, możecie także skorzystać z konsultacji u szkolnego doradcy zawodowego (Dziennik, MC Teams, e-mail) lub umówić się na indywidualną konsultację.

 

Szukaj