PRZED REKRUTACJĄ - zadania dla ucznia przed wyborem szkoły ponadpodstawowej

Parent Category: Doradca zawodowy
Category: Doradca zawodowy
Hits: 394

Drodzy Ósmoklasiści, zgodnei z aktualnymi terminami rekrutacji, 15 czerwca br. rozpocznie się skaldanie wniosków do szkół ponadpodstawowych. Macie jeszcze trochę czasu na doprecyzowanie swoich planów edukacyjno-zawodowych. Pomocne w  podjeciu decyzji może okazać się aktywne odniesieinie do ponizszych zadan. Możecie takze korzystać z indywidualnego poradnictwa i konsultacji szkolnego doradcy zawodowego.

Zadania dla ucznia klasy VIII wybierającego liceum

- Analiza oferty edukacyjnej wybranych szkół pod kątem preferowanych przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym (za pośrednictwem stron internetowych szkół)
 -Wskazanie potencjalnego kierunku studiów po ukończeniu liceum lub wyszukanie 3-4 kierunków studiów, które budzą Twoje zainteresowanie
 -Zapoznanie się z warunkami rekrutacji na wybrane kierunki studiów
 - Odpowiedź na pytanie ,,Czy wybrane przedmioty rozszerzone uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrane kierunki?” oraz
- Sprawdzenie listy przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji do wybranej klasy, wybranego liceum (4 przedmioty, z których oceny będą punktowane przy rekrutacji)

Zadania dla ucznia klasy VIII wybierającego kształcenie branżowe
 -Analiza oferty edukacyjnej wybranych szkół pod kątem wybranego zawodu (za pośrednictwem stron internetowych szkół)▪Wskazanie kwalifikacji wyodrębnionych zawodzie (Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego)
 - Poznanie czynności zawodowych w wybranym zawodzie (film, prezentacja)
- Sprawdzenie możliwości zatrudnienia w danym zawodzie oraz
- Sprawdzenie listy przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji do wybranej klasy, wybranej szkoły (4 przedmioty, z których oceny będą punktowane przy rekrutacji

W każdym przypadku - systematyczna praca, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki z tych przedmiotów

Źródło: materiał z prezentacji dla rodziców https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10556 Tu znajdziesz też czytelny opis poszczególnych typów szkół i podstawowe informacje nt. terminów rekrutacji