Pasjonaci czytania i wyobraźnia

17 listopada, tym razem w trybie online, odbyło się kolejne spotkanie Klubu Pasjonatów Czytania. Uczestnicy dzielili się refleksjami na temat ostatnio przeczytanych powieści oraz polecali sobie ulubione książki. Następnie szczególną uwagę poświęcono wyobraźni. Omówiono jej pozytywny wpływ na życie człowieka. Podano sposoby na jej rozwijanie, wśród których wymieniono słuchowisko radiowe.

Uczniowie obejrzeli filmik prezentujący kulisy powstawania tej literackiej formy, której tworzywem jest wyłącznie dźwięk: głos ludzki, efekty akustyczne i muzyka. Później zapoznali się z tytułami słuchowisk polecanymi przez opiekunki klubu. Przyznali, że ta forma kontaktu z literaturą może być niezwykle interesująca z uwagi na fakt, iż w obecnej sytuacji epidemicznej wypożyczenie książek w bibliotece jest utrudnione. Na zakończenie spotkania Klubowicze otrzymali propozycję wykorzystania własnej wyobraźni do stworzenia autorskiej książki w wersji cyfrowej. W związku z tym zapoznali się z internetowymi narzędziami niezbędnymi do wykonania tego zadania. Kto wie, może wśród członków klubu znajduje się przyszły laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury...