II Szkolny Dzień Profilaktyki

W dn. 26.09.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Annopolu odbył się II Szkolny Dzień Profilaktyki ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz promowanie zdrowego stylu życia. W wydarzeniu tym udział wzięły dzieci i młodzież z dziecięciu oddziałów - klas IV - VIII. Oficjalnego rozpoczęcia obchodów Szkolnego Dnia Profilaktyki dokonał dyrektor szkoły Pani Danuta Ryfka. Wydarzenie zrealizowano w formie namiotu profilaktycznego prowadzonego przez animatorów z Małopolskiego Centrum Profilaktyki z siedzibą w Krakowie. Interaktywność spotkania była cennym atutem tego punktu programu.

Uczniowie wzięli udział w pogadance, sprawdzili jak może działać alkohol i narkotyki a to za sprawą alko- i narkogogli (użycie w połączeniu z ćwiczeniami ruchowymi), obejrzeli atrapy dopalaczy i narkotyków. Każdy uczestnik otrzymał opaskę silikonową z balon hasłem:pozytywna profilaktyka. Dla rodziców realizatorzy pozostawili 300 ulotek profilaktycznych (poglądowo w załączeniu). W tej części programu Szkolnego Dnia Walki z Narkomanią dzieci i młodzież uczestniczyła w dwóch grupach. Równolegle zorganizowano inne zajęcia przechodnie w kilku salach, a były to:

- wyświetlenie prezentacji multimedialnych na temat. dopalaczy i napojów energetyzujących, (przygotowane przez uczniów klasy VIII)

- zajęcia warsztatowe z asertywności, prowadzone przez psychologa szkolnego,

- projekcja filmu profilaktycznego, "Zero promila za kierownicą" połączonego z pogadanką nt, przyczyn i skutków sięgania po substancje i środki odurzające.

- zajęcia plastyczne,w tym z wykorzystaniem materiałów kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Program Szkolnego Dnia Profilaktyki zrealizowano w godz. 9.50 -13.30 i objęto nim blisko 180 uczniów.

W kolejnym dniu po zakończeniu imprezy pedagog szkolny przeprowadził wśród uczniów trzech oddziałów: kl. V, VI, VII anonimową ankietę ewaluacyjną nt. zrealizowanego działania z której wynika, że:

- dla 97,3 % badanych uczniów Szkolny Dzień Profilaktyki miał atrakcyjną formę,

- najbardziej interesującym punktem programu był namiot profilaktyczny, a w nim ćwiczenia z alkogoglami/narkogoglami, na co wskazało 67,6% uczestników, a dla kolejnych 6,2% uczniów interesujący w równym stopniu był cały program imprezy,

- 89,2% uczniów wysoko oceniło organizację Szkolnego Dnia Profilaktyki, a tylko 1 uczeń wskazał negatywną ocenę,

- dla 75,7% uczestników tego typu imprezy są skuteczną formą profilaktyki uzależnień wśród młodych, a 18,9% uczniów nie ma jednoznacznego zdania na ten temat. W ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki przygotowano gazetki tematyczne ustawione na sztalugach z wykorzystaniem plakatów i ulotek kampanii społecznych oraz innych materiałów profilaktycznych zakupionych w latach poprzednich ze środków przyznanych przez GKRPA, w tym roll-up z nazwą wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za życzliwe odniesienie się do zgłoszonej potrzeby i przyznane środki na realizację powyższego wydarzenia profilaktycznego w nowej formie.

 

 

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***

Witryna online

We have 125 guests and no members online